Studerende?
Studerende?

Kom godt igang - få direkte besked når der er nye studiejobs.

Mobile Menu

Helt kort er det en studerende på en videregående uddannelse, der har et studierelevant arbejde på typisk 5 til 10 timer ugentligt. Et studiejob er en helt normal ansættelsesaftale mellem virksomheden og den studerende – uden kobling til semesterplaner og krav til opgaveskrivning. Den studerende vil dog normalt i større eller mindre udstrækning kunne anvende sine uddannelsesmæssige kompetencer i jobbet. Det kan ikke sammenlignes med en virksomhedspraktik eller projektopgave, hvor der altid vil være specielle studieretningskrav. En studentermedhjælper løser de opgaver, I har behov for at få løst i virksomheden.

Den studerendes læring og kompetencer udvikler sig i takt med fremdriften på studiet og erfaringen, der opbygges i virksomheden. Et studiejob er populært sagt en fleksibel og erhvervsvenlig måde at tilegne sig ekstra arbejdskraft på.

Lønniveauet for en studentermedhjælper er på typisk 110 til 140 kr. pr. time og forhandles mellem virksomheden og den studerende. Vi anbefaler en ansættelse på min. 200 timer årligt, svarende til en udgift for virksomheden på 25.000 kr. ved en timeløn på 125 kr. i timen, men der er ingen formelle krav til, hvor mange timer en studentermedhjælper skal ansættes for.

For kommuner gælder at, fra d. 1. april 2016 er studentermedhjælpere omfattet af overenskomst for Administration og It mv. med aflønning på løntrin 12 + årligt tillæg på kr. 1.600 (31.3.2000-niv) pt. svarende til 123,53 kr. pr. time + pension på 15,95%. De er samtidig omfattet af øvrige bestemmelser i overenskomsten, herunder opsigelsesvarsler efter funktionærlovens bestemmelser, ferie- og fraværsaftaler mv.