Studerende?
Studerende?

Kom godt igang - få direkte besked når der er nye studiejobs.

Mobile Menu

Helt kort beskrevet er det betegnelsen for en studerende, der har et (ofte studierelevant) arbejde på typisk 5 til 10 timer ugentligt.

Et studiejob er en helt normal ansættelsesaftale mellem arbejdsgiveren og den studerende – uden kobling til semesterplaner og krav til opgaveskrivning. Det kan ikke sammenlignes med en virksomhedspraktik eller projektopgave, hvor der altid vil være specielle studieretningskrav. En studentermedhjælper løser de opgaver, I har behov for at få løst i virksomheden, og den studerende vil normalt i større eller mindre udstrækning kunne anvende sine uddannelsesmæssige kompetencer i jobbet.

Den studerendes læring og kompetencer udvikler sig i takt med fremdriften på studiet og med erfaringen, der opbygges i virksomheden. Et studiejob er populært sagt en fleksibel og erhvervsvenlig måde at tilegne sig ekstra arbejdskraft på.

Lønniveauet for en studentermedhjælper er typisk på 110 til 140 kr. pr. time og forhandles mellem virksomheden og den studerende. Vi anbefaler en ansættelse på min. 200 timer årligt, svarende til en udgift for virksomheden på 25.000 kr. ved en timeløn på 125 kr. i timen – men der er ingen formelle krav til, hvor mange timer en studentermedhjælper skal ansættes for.

For kommuner gælder det, at fra d. 1. april 2016 er studentermedhjælpere omfattet af overenskomst for Administration og It mv. med aflønning på løntrin 12 + årligt tillæg på kr. 1.600 (31.3.2000-niv) pt. svarende til 123,53 kr. pr. time + pension på 15,95%. De er samtidig omfattet af øvrige bestemmelser i overenskomsten, herunder ferie- og fraværsaftaler, opsigelsesvarsler efter funktionærlovens bestemmelser mv.